Privacybeleid

 

 

Wij hechten waarde aan privacy en doen ons uiterste best om dit zo goed als mogelijk te regelen.

 

Van onze cliënten vragen wij persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een beleid te maken ten aanzien van onze zorgverlening met als doen de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn deze gegevens ook nodig voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg.
Alle verloskundigen binnen de praktijk gaan strikt vertrouwelijk om met jullie gegevens.
Wij werken met een programma waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen wat volgens de meest recente norm beveiligd is
De gegevens worden niet langer bewaard als de verplichte termijn (volgens de wet WGBO) van 15 jaar
De gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Dossier inzage
De zwangere kan haar eigen dossier inzien via zwangerenportaal.

 

Uitwisseling gegevens
We wisselen, indien nodig, gegevens uit met andere disciplines als; huisarts, gynaecoloog, consultatiebureau, kraamzorg en kinderarts. Dit met als reden de zorg rondom de zwangere zo optimaal mogelijk te verzorgen.
Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om. Indien er een overdracht naar de gynaecoloog plaatsvindt, dragen wij jouw dossier met medische gegevens (tot zover wij die hebben) over. Dit gaat via een beveiligde verbinding.
Ook laten wij jouw huisarts, via een beveiligde elektronische verbinding, weten dat je zwanger bent. De huisarts kan dan rekening houden met het voorschrijven van medicatie. Ook sturen we na de bevalling een korte samenvatting, zodat de huisarts op de hoogte is van de geboorte.
Een korte overdracht geven wij ook digitaal aan het consultatiebureau, dit om de overdracht van zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Er worden op geen andere manier persoonsgegevens opgeslagen door middel van cookies of zwangerenportaal. Onze website maakt geen gebruik van cookies en ook zwangerenportaal (dienst waarmee je inzage hebt in eigen dossier) slaat absoluut geen (persoons)gegevens op.

 

Er zijn verschillende organisaties in Nederland die gegevens rondom de zwangerschap, bevalling en het kraambed willen registreren. Dit met als doel de kwaliteit rondom de geboortezorg in Nederland te bewaken en te verbeteren. Weet dat uw gegevens absoluut niet worden gebruikt of verhandeld voor commerciële doeleinden!

 

Praeventis:
Dit is een landelijk registratiesysteem, hierin worden gegevens bewaard met betrekking tot bloedonderzoek in de zwangerschap, vaccinatieprogramma’s en hielprikken. Wij leveren alleen gegevens uit die relevant zijn voor onze zorgverlening. Het RIVM is verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens

 

Perinat:
Dit is een anonieme database waarin gegevens door verschillende zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen) in het hele traject rondom zwangerschap worden verzameld. Door deze gegevens is wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hiermee kunnen we de verloskundige zorgverlening, met wetenschappelijke onderbouwing, verbeteren.

 

Peridos:
Dit is een besloten landelijke database, waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot prenatale onderzoeken, voorlichting hierover en uitslagen hiervan. Het gaat bijvoorbeeld over de NIPT test en 20 weken echo. Deze gegevens worden strikt beveiligd bewaard en verzonden.

 

Rechten zwangeren:
Als cliënt heeft u de volgende rechten:
• Recht om te weten welke (persoons)gegevens verwerkt worden en met welke reden
• Recht op inzage in eigen dossier
• Recht op (gedeeltelijk) vernietigen van eigen dossier. Indien dit gewenst is, moet men ervan bewust zijn dat er mogelijk geen verantwoorde en goede zorg geleverd kan worden.
• Recht op aanvullingen of correctie in eigen persoonsgegevens
• Recht om tegen een gedeelte van de verwerking van gegevens te verzetten

 

Indien u het niet eens bent met de manier hoe wij de persoonsgegevens verwerken, laat het ons weten.
Indien er (onverhoopt en onverwacht) iets mis is gegaan met het verwerken van uw persoonsgegevens wordt dit aan u verteld.

 

Geboortekaartje
We gaan er als praktijk vanuit als je als cliënt een geboortekaartje stuurt en/of een berichtje wil achterlaten op de website, dat u akkoord gaat dat het kaartje op de praktijk wordt opgehangen (dus zichtbaar voor andere cliënten) en dat het berichtje met evt. foto wordt geplaatst op de website.

 

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring