Medische echo

NT meting

De nekplooimeting maakt deel uit van de combinatietest.

Met dit onderzoek word je persoonlijke kans berekend op een kindje met het Downsyndroom,(trisomie 21) het Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom.(trisomie 18) De test bestaat uit een combinatie van een echo-onderzoek (nekplooimeting), in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap en een bloedonderzoek in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap.

De medische echo's vinden plaats in echocentrum De Poort in Leiden. Je kunt zelf een afspraak maken, je hebt daarbij wel een verwijsbrief van ons nodig. http://www.vcdepoort.nl

Structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)of SEO

Rond de 20 weken zwangerschap is er de mogelijkheid om een structureel echoscopisch onderzoek te laten verrichten.

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar lichamelijke afwijkingen. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje.Ook wordt er gekeken of je kindje goed groeit en er voldoende vruchtwater is.