Erkenning en naamgeving

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt het erkennen van een kind genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Bij de erkenning kan naamskeuze voor het kind worden gedaan. Indien geen naamskeuze wordt gedaan, krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Door erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht ontstaat voor de ongehuwde vader niet van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor moet je bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Hiervoor is bij de griffie het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ verkrijgbaar. Het verzoek om belast te worden met het gezamenlijke gezag moet door beide ouders ondertekend worden. Bovendien moeten in het verzoek uw namen en adres(sen) opgenomen worden.

Deze informatie krijgen jullie wanneer jullie naar de gemeente gaan om de erkenning te regelen.

Meer informatie over naamgeving en erkenning is te vinden op de site van de rijksoverheid.