Aangifte en erkenning

Wanneer moet je aangifte doen?

Wie doet er aangifte?

De vader is verplicht tot aangifte. De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. Als de vader ontbreekt of hij is verhinderd, dan is iemand die bij de bevalling van het kind aanwezig is geweest, verplicht tot aangifte. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Als de ouders getrouwd zijn dan mag je het trouwboekje ook meenemen naar het gemeentehuis.

Naamgeving

Bij geboorte, erkenning of adoptie ontstaat een officiële familieband. Een kind krijgt op dat moment de achternaam van een van de ouders. We spreken dan van naamskeuze en die keuze wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.

Tegenwoordig mogen ouders zelf bepalen welke achternaam de kinderen krijgen.

Niet getrouwd of geregistreerd partner?

Als de moeder niet getrouwd is of geen partnerschap heeft laten registreren, lees dan ook de informatie over erkenning van het geboren kind en de naamskeuze.

Meenemen

  • Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart.
  • Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  • Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  • Eventueel een akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Download De keuze van de achternaam voor meer informatie.

Meer informatie over naamgeving en erkenning is te vinden op de site van de rijksoverheid.