Aangifte en erkenning

Wanneer moet je aangifte doen?

Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag. Alleen als door een opeenvolging van weekeind- en feestdagen de termijn beperkt zou worden tot één dag, kan de aangifte ook de daarop volgende werkdag plaatsvinden.

Bijvoorbeeld:

  • Het kind is geboren op donderdag: de aangifte dient uiterlijk op maandag, de werkdag na de zondag (einde termijn) gedaan te worden.
  • Het kind is geboren op donderdag voor Paasweekend: de aangifte dient uiterlijk op dinsdag na eerste en tweede Paasdag gedaan te worden.

Wie doet er aangifte?

De vader is verplicht tot aangifte. De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. Als de vader ontbreekt of hij is verhinderd, dan is iemand die bij de bevalling van het kind aanwezig is geweest, verplicht tot aangifte. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Als de ouders getrouwd zijn dan mag je het trouwboekje ook meenemen naar het gemeentehuis.

Naamgeving

Bij geboorte, erkenning of adoptie ontstaat een officiële familieband. Een kind krijgt op dat moment de achternaam van een van de ouders. We spreken dan van naamskeuze en die keuze wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.

Download De keuze van de achternaam voor meer informatie.